HírekZahari Imréné a DMJV Egyesített Bölcsőde Intézménye intézményvezető helyettese Akócsi díjat kapott

Április 21-én a Bölcsődék napján tiszteletadással emlékezünk a Magyar Bölcsődék Egyesületének szervezésében Akócsi Ágnesre. A fiatalon elhunyt hölgy munkássága során a Bölcsődék Országos Módszertani Intézetének létrehozásával és a bölcsődében folyó munka javításával foglalkozott. A tiszteletére alapított életműdíjat az országban minden évben 4 fő veheti át.

Azok a bölcsődei területen dolgozó szakemberek kaphatnak Akócsi Ágnes Díjat, akik kimagasló teljesítményt nyújtanak, munkájuk eredménye az országos bölcsődei hálózat szakmai fejlődésére is kihat. Ünnepeljük ilyenkor mindazokat, akik az elmúlt évtizedekben szeretettel, elkötelezettséggel és kitartással fejlesztették a bölcsődei ellátás színvonalát, és igényes munkájukkal világhírűvé tették, a bölcsődéket.

Nagy örömünkre szolgált, hogy ismét Debrecen városába kerülhetett az életműdíj.

ZAHARI IMRÉNÉ a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye intézményvezető-helyettese, aki 1977. július 04-től dolgozik az Intézménynél, 1986-ig gondozónőként, majd 2006. augusztus 31-ig bölcsődevezetőként, 10 éve pedig az Egyesített Bölcsődei Intézménye intézményvezető-helyetteseként látja el feladatait.

Pályafutása során kellő hangsúlyt fektetett szakmai képzésére, ismereteinek bővítésére. 1992-ben szerzett diplomát az Egészségügyi Főiskola intézetvezetői szakán.

Példaértékű a bölcsőde, mint első nevelési intézmény iránti elkötelezettsége, nyitottsága, empátiás készsége, őszinte emberi magatartása. Munkájának hatékonysága a szakmai felkészültségében, jó szervező készségében, a feladatok gyors, de pontos megvalósításában rejlik.

30 éves vezetői gyakorlatával és szakmai tudásával kíséri figyelemmel a debreceni bölcsődék helyzetét, különböző igényeit, problémáit és támogatja a jó megoldások megvalósulását. A gyermek és családközpontú szemléletének köszönhetően megvalósult bölcsődéink valóságos családbarát nyitottsága. A korosztály igényeihez és életkori sajátosságaihoz mindig maximálisan ragaszkodott, így a gyermekellátást érintő valamennyi szervezési feladatnál, ez vezérelte döntéseit és elvárásait. Kiemelkedő szerepe volt és van - a főiskolai képzések beindulásával párhuzamosan - a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karával kialakított terepintézményi feladatok kialakításában. A kezdetektől figyelt a bölcsődék szakmai eredményeinek és elvárásainak a megőrzésére, a főiskolai szakemberek szemléletformálására. Koordinátorként állandó személyes kapcsolatban van a főiskola oktatóival és gyakorlatvezetőivel, valamint az intézménylátogatások és hospitálások kapcsán tereptanárként a hallgatókkal.

Sokéves tapasztalata, emberséges, segítő magatartása tiszteletet és elismerést váltott ki munkatársai körében, amely hozzájárult a városukban folyó bölcsődei munka minél magasabb színvonalú módszerének kialakításához.

Kimagasló vezetői tevékenysége, szakmai munkája, humánus magatartása elismeréséül kapott kitüntetéséhez, Debrecen város valamennyi bölcsődei dolgozója nevében szívből gratulálunk.

 

Az elismeréshez kapcsolódó fotók megtekinthetők a galériában.
Vissza