A bölcsőde alaptevékenysége:

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítését biztosító intézmény. A harmadik életévet betöltött, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még óvodai nevelésre nem érett gyermek a negyedik évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető-gondozható bölcsődében.

A bölcsődei ellátásban lehetőség nyílik sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére, gondozására, családsegítő szolgáltatások biztosítására.

A bölcsődék szakmai programja a jó minőségű gyermekellátást szolgálja.
Alapvető céljaink hasonlóak:

  • Gyermekközpontú, szeretetteljes, biztonságérzetet adó bölcsődei élet megteremtése, ahol a gyermek egészségesen fejlődik, jól érzi magát, egyéni szükségletei teljesülnek.
  • Együttműködés a családokkal, és más intézményekkel.
  • A tagintézmények meghatározták egyedi szakmai célkitűzéseiket is, melyek magas színvonalú gondozó-nevelő munkával kívánják biztosítani a bölcsődébe járó gyermekek napközbeni ellátását.

Vissza