Hírek

2017. április 21-én harmadik alkalommal került sor a Debrecen Bölcsődés Gyermekeiért- Díj átadására.

Sok szeretettel gratulálunk intézményünk valamennyi dolgozója nevében a kitüntetetteknek! (Az ünnepségről készült fotók a Galériában tekinthetők meg.)

A kitüntettek névsora

BAKÓ ZSOLTNÉmosodai alkalmazott az Áchim András utcai tagintézmény dolgozója.

Csilla közel 20 éve erősíti az Áchim Andás utcai bölcsőde dolgozói kollektíváját. Munkáját mindenkor igényesen végzi. Több éven keresztül többlet feladatot végzett, hiszen a napi mosási, vasalási tevékenysége mellett Ő látta el a megszüntetett játszócsoport takarítási, pénzbefizetési feladatait is és jelenleg is övé az eljárói munkával járó kötelezettség. Több irányú munkáját mindig összetudta hangolni, pontos, megbízható. 5 éve nemcsak a saját, de a Postakert utcai bölcsőde mosási feladatit is ráhárulnak, úgy hogy a tavalyi év második felében ezeket egyedül kellett ellátnia, mert kollégája nyugdíjba vonulás miatt felmentési idejét töltötte. A munkafolyamatokat átlátva külön utasítás nélkül is támogatja kollégáit hiányzások vagy nehézségek láttán, a kialakított belsőhelyettesítés rendszerének megfelelően. Az ellátás folyamatosságának biztosításához jelentősen hozzájárul munkájával, tettrekészségével. Nyitott, őszinte személyisége pontos, megbízható munkavégzése, jó szervezőkészsége alkalmassá teszi a Debrecen Bölcsődés Gyermekeiért díj átvételére.

DOMOKOS FERENCNÉ

az Egyesített Bölcsődei Intézményben 36 éve dolgozik. 1981-től az intézmény több tagintézményében varrónői feladatokat látott el.

A Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézményben 2000 óta, mint takarító-bölcsődei dada segíti a kisgyermeknevelők munkáját.

Ő az, akire mindig, mindenben számíthatnak munkatársai, ha kell szabadidejében vagy akár hétvégén is. Munkája során a rábízott feladatokat önzetlenül, felelősségteljesen végzi. Gyermekszeretete, empatikus, türelmes hozzáállása, nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a felügyeletére bízott gyermekek biztonságban érezhessék magukat.

Mindig mosolygós, derűs személyisége, pontossága, segítőkészsége, megbízhatósága, mindenki számára példamutató értékű lehet. 

Gyakran segíti a kisgyermeknevelők munkáját a dekorációk készítésében, melynek során kibontakoztathatja kreativitását, kézügyességét. Tudását, ismereteit, ötleteit, szívesen megosztja másokkal is.

A „Mi Icukánkat” több évtizedes pozitív hozzáállással végzett munkája teszi alkalmassá arra, hogy átvehesse a Bölcsődék Napján a „Debrecen Bölcsődés Gyermekeiért” díjat.

 

GYARMATI SÁNDORNÉkisgyermeknevelő

Margó 1978 augusztus 1-én kezdte pályáját a Holló János utcai bölcsődében. 1981 őszétől a mai napig a Görgey utcai bölcsőde dolgozója.

Felnevelt két gyermeket, három unokája születésével nagymamaként is hasznosíthatja sok éves kisgyermeknevelőként szerzett tapasztalatait.

Fáradhatatlan teherbírású, szorgalmas kolleganő. A hosszú évek alatt nem csökkent a szakma iránti elkötelezettsége, hivatástudata, türelme. Különösen szívügye a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, gondozása. Őszintén tud örülni minden apró lépésnek fejlődésük terén. Szavaiból mindig kicseng a szeretet és az empátia, minden mozdulata a gyermekek felé segítő jellegű. Szakmai munkájában folyamatosan szem előtt tartja a gyermekek egyéni sajátosságait, számára természetes a másság elfogadása.

Szakmai területen sem fárad az érdeklődése, folyamatosan képezi magát, szabadidejében szívesen olvas szakirodalmat, vállalja előadások megtartását a gyermekeket érintő témákban. Munkájának magas színvonala mérhető a szülők elégedettsége révén. Ötleteire, tanácsaira minden őt ismerő szülő számít, hiszen ezeket szeretettel adja. A csoport életébe is mindig lop valami különleges ötletet, töretlen lelkesedéssel készül az ünnepekre.

Szeretettel fogadja a főiskolai hallgatókat, nagy odaadással vesz részt képzésükben, vizsgára való felkészítésükben.

Szívesen kapcsolódik be a bölcsőde közös programjaiba. Fontos számára kollégái és a környezetében élők egészsége, jó közérzete. Hasznos tanácsokkal, ötletekkel mindenkinek segítségére siet.

Őszinte emberi magatartása, magas színvonalon végzett szakmai munkája, hitelessége alkalmassá teszi a Debrecen Bölcsődés Gyermekeiért díjra.

 

GYŐRFI ISTVÁNNÉkisgyermeknevelő

Edit 1977 óta dolgozik intézményünknél. Munkáját kisgyermeknevelőként kezdte, majd csoportvezető feladatokat is ellátott hosszú éveken át. Bölcsődevezető helyettesként is dolgozott.

Munkáját kezdettől fogva hivatásnak tekintette, a gyermekek feltétel nélküli elfogadása, tisztelete és szeretete jellemezte / jellemzi. Meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait jól ismerve és igazodva a pillanatnyi és pszichés állapotukhoz gondozza, neveli a rábízott gyermekeket. Mindig pontosan tudja, hogy a gyermekek és a család elválaszthatatlan egységet képeznek. Ennek fényében nem csak a rá bízott gyermekek felé fordul oda teljes elfogadással, hanem a szülők, családok felé is. Hiteles, képzett szakemberként kivívta a szülők, családok tiszteletét, elismerését, bizalmát. Évről évre vannak szülők, akik név szerint kérik felvétel során, hogy gyermekük Edit nénihez kerüljön, ha lehet. A szakmai változásokra, kihívásokra rugalmasan reagál, azokat naprakészen követi és építi be a gyakorlatba. Szabadidejében is képezte, képzi magát, nagy hangsúlyt helyezve az önképzésre. Mentorként nem csak a szakmai ismereteket adja át a hallgatóknak, hanem a szakma értékeit is. Törekszik személyiségük építésére, alakítására. Fontos számára a jó szakmai és munkahelyi légkör. Kollégái, vezetői részéről elismerés, bizalom, szeretet veszi körül, mely köszönhető egyéniségének, őszinte emberszeretetének. Munka és feladatok terén megbízható, kiváló munkatárs, aki nem riad meg a kihívásoktól, hanem arra rugalmasan reagálva keresi a megoldást. Emberi kapcsolatok terén is nyitott, megbízható, derűs személyiség, aki megbecsülésnek, elismerésnek örvend a kollektívában.

A gyermekek és családok feltétel nélküli elfogadása, szeretete, tisztelete, szakmai elhivatottsága és hitelessége, őszinte emberi kapcsolatai alkalmassá teszik a Debrecen Bölcsődés Gyermekeiért díj elnyerésére.

NÉMETH JÁNOSNÉ a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Margit Téri Tagintézményének bölcsődevezetője.

Pályakezdése óta hivatása gyermekekkel kapcsolatos. Kezdetben szülésznőként gyermekeket segített a világra, később a bölcsődei nevelő-gondozó munka mellett kötelezte el magát.

A Tócós kert szép új, akkor még 19. számú bölcsődéjébe, 1986. év elején kopogtatott be állást keresve, ahol örömmel fogadták és ahol napjainkban is dolgozik.

Az eltelt 3 évtizedben bizonyította elkötelezettségét, szakmai hozzáértését a bölcsődei ellátás területén. Kezdetben gondozónői munkakörben, majd bölcsődevezető helyettesként és 2005. óta bölcsődevezetőként kamatoztatja tudását a minőségi nevelő-gondozó munka megvalósulása érdekében. Mindig érdeklődve fordul az új feladatok, kihívások felé, keresi a legeredményesebb, legmegfelelőbb utat a kitűzött cél felé. Az élethosszig tartó tanulás elkötelezett híveként folyamatosan fejlesztette és fejleszti tudását. A szakgondozónői oklevél és a kiváló minősítésű csecsemő és kisgyermeknevelői diploma megszerzése után is törekszik ismeretei bővítésére, gazdagítására.

Munkája során minden szinten törekszik a rend, az esztétikum kialakítására és fenntartására, az együttműködő és bizalmon alapuló kapcsolatok építésére és megőrzésére.

Személyes példamutatásával, szakmai elkötelezettségével, eredményes vezetői munkájával sikerült egy kiválóan együtt dolgozó kollektívát kialakítania. A Margit téri bölcsőde hosszú évek óta jó hírnévnek örvend a debreceni családok körében. Biztosítja a gyermekek harmonikus fejlődését örömteli bölcsődei életet, a dolgozók munkájának kiteljesedését, a szülők elégedettségét.

Ani kedves, vidám személyiségével, humánumával alkotó kedvével, segítő készségével a családok, munkatársai és vezetői körében is elismerést, tiszteletet váltott ki. Feladatait minden esetben pontosan, magas szakmai színvonalon valósítja meg.

A napközbeni gyermekellátás iránt érzett elkötelezettsége, eredményes, hatékony vezetői tevékenysége, hiteles, nyitott emberi magatartása teszi alkalmassá a Debrecen Bölcsődés Gyermekeiért díj átvételére.

POLGÁRDI FERENCNÉa DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Honvéd Utcai Tagintézményének vezetője

Éva több évtizedes szakmai pályafutását gondozónőként kezdte. Gyakorló szakemberként korán megmutatkozott a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátásához, a családok segítéséhez fűződő elhivatottsága.

Az elmúlt évek alatt tudását rendszeresen fejlesztette, bővítette; megszerezte a felsőfokú bölcsődei szakgondozó szakképesítését és folyamatosan nagy hangsúlyt fektetett saját önképzésére.

2008. szeptember 01-től a Honvéd Utcai Tagintézmény vezetői feladatait, nagy odaadással látta el. A debreceni kisgyermekes családok körében ismert és elismert bölcsődevezető. A bölcsődében a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása mellett a sajátos nevelési igényű gyermekek részére speciális csoport működik, így a korai fejlesztés elkötelezett híve és támogatója. A Honvéd Utcai Tagintézmény főzőkonyhája biztosítja a diétás étkeztetést a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézményében, ami szintén folyamatos szakmai kihívást és többletfeladatot jelent számára.

Vezetői tevékenységében az összetett feladatok ellenére egyforma odafigyeléssel követte a bölcsődében nevelkedett kisgyermekek harmonikus fejlődését, a SNI-s gyermekek esélyegyenlőségének megvalósulását és a speciális diétára szoruló gyermekek étkezését.

A szakdolgozók körében a szakmai színvonal emelése érdekében hatékony és eredményes munkát végzett. Vezetése alatt új típusú család-bölcsőde kapcsolat alakult ki, a bölcsőde nyitottsága vált gyakorlattá.

Éva több évtizedes elkötelezett, gyermekközpontú tevékenysége nagy szerepet játszott a minőségi kisgyermekellátásban és az esélyegyenlőség megvalósításában, Debrecen városában.

Emberi és szakmai hitelessége, töretlen lelkesedése teszi őt érdemessé a Debrecen Bölcsődés Gyermekeiért díjára.

TÓTH JÁNOSNÉ

Rita 2006. október 01-től dolgozik a Honvéd utcai bölcsőde diétás konyháján szakácsnőként. Munkába állása óta fontos szerepe van a diétás étkeztetés megvalósításában. Az elmúlt években a bölcsődés gyermekek speciális étrendjének elkészítése mellett az óvodás és iskolás gyermekek számára is főzött diétás ételeket. Rendszeresen megkérdezte, érdeklődve figyelte, hogy ízlett-e a gyermekeknek az étel. Munkája minőségi ellátása érdekében 2015-ben diétás szakács képesítést szerzett.

Jelenleg Rita feladata az intézményünk 12 bölcsődéjébe járó, ételallergiában szenvedő gyermekek diétás ételféleségeinek elkészítése a dietetikus által tervezett étlap alapján.

Folyamatosan egyeztet munkatársaival, hogy a gyermekeknek mindennap a megfelelő étel kerüljön az asztalra, hiszen nagyon fontos a legapróbb összetevő is étrendjükben. Mindig törekszik a legjobbat kihozni a diétás menüből állagában, kinézetében és íz világában.

Munkáját szeretettel, jókedvűen, szorgalommal, odaadással végzi. A mindennapokban kiválóan látja át a váratlan helyzeteket és problémamegoldó képessége átsegíti a felmerülő nehézségeken. Munkájára mindig számíthatunk. Emberi magatartása, szakmájának szeretete és a diétás gyermekek minőségi ellátása iránti elkötelezettsége teszi alkalmassá a Debrecen Bölcsődés Gyermekeiért díj átvételére.

VASS TIBORNÉ

a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye, Károlyi Mihály Utcai Tagintézmény kisgyermeknevelője, megbízott bölcsődevezető helyettes.

Intézményünknél 1980.09.01. óta dolgozik.

Pályáját a Varga Utcai Tagintézményben kezdte, majd az Áchim András Utcai Tagintézményben folytatta, mint szakképzett gondozónő.

Több mint 20 éven át az Angyalföld Téri Tagintézményben látott el kisgyermeknevelői és bölcsődevezető helyettesi feladatokat.

A Károlyi Mihály Utcai Tagintézményben 2011 óta dolgozik.

Pályája során nagy hangsúlyt fektetett szakmai képzésére, ismereteinek bővítésére. Először szakgondozónői oklevelet, majd szociális munkás diplomát szerzett.

Gondozónőként korán megmutatkozott a gyermekek neveléséhez-gondozásához, a családok segítéséhez fűződő szakmai elhivatottsága.

Pályafutására jellemző, a bölcsőde, mint első nevelési intézmény iránti elkötelezettsége. Elfogadó és nyitott az önálló kezdeményezésekre, melyek a kisgyermekellátás szakmai színvonalának emelését, a munkatársi kapcsolatok jobbítását szolgálják.

Szakmai tapasztalata, emberséges, vidám alaptermészete tiszteletet és elismerést váltott ki a családokban és a munkatársak körében egyaránt, mellyel hozzájárult a bölcsőde jó hírnevének kialakításához.

Munkájában fáradhatatlan, több évtizedes szakmai tudását felhasználva kíséri figyelemmel az intézmény igényeit, problémáit, és mindig a jó megoldásra törekszik.

Nyitottsága, őszinte emberi magatartása, szakmai elhivatottsága alkalmassá teszi a Debrecen Bölcsődés Gyermekeiért díj elnyerésére.

 

VARGA JÓZSEFNÉ kisgyermeknevelő

Éva jelenleg már felmentési idejét tölti 40 évnyi bölcsődei munkavégzés után. Az iskolapadból kilépve átlépte az akkori Monti Ezredes utcai bölcsőde kapuját, majd a Varga Utcai bölcsődébe került és azóta is töretlen lendülettel végezte itt nap, mint nap munkáját. Szakmai életútja során mindig nagy szeretettel, felelősséggel nevelte-gondozta a sok-sok csillogó szemű gyermeket, akik csoportjába jártak. Éva derűs, vidám, jó humorú, kiegyensúlyozott természetű ember, aki a családját is részének érezte saját hivatásának. Mindig szeretettel mesélt fiairól, férjéről, édesanyjáról, amit kolléganői szívesen hallgattak. Mindig azt vallotta és vallja, hogy a gyermekek ellátása és a család egysége szorosan összeforr. Elfogadta és tiszteletben tartotta a családi nevelés elsődlegességét, de feladatának érezte, hogy a gyermekek érdekében a családokat szükség szerint megalapozott és átgondolt tanácsokkal lássa el.

Munkatársai tisztelete, az önmaga munkájával szembeni igényessége alkalmassá tette, hogy az évek során sok kisgyermeknevelő és főiskolai hallgató tanítója legyen támogatva és segítve a jó gyakorlat elsajátítását.

Csoportvezetői munkájára jellemző volt a tudatosság, előre megtervezte a gondozási egység életét, összehangolva a dolgozók munkáját és az időszerű feladatokat. A bölcsőde közösségi életében aktívan részt vett, melyben munkatársai szívesen dolgoztak vele. Szívesen vett és vesz részt minden közös kollektív programban, melyeknek sokszor ő maga kezdeményezője is volt.

Több évtizedes hűséges munkája és elkötelezettsége teszi érdemessé őt a Debrecen Bölcsődés Gyermekeiért díjra.

 

 

 

 

 

 
Vissza