HírekFelvételek 2017/2018 nevelés év

2017. április 18-tól osztjuk a bölcsődei felvételi kérelmek adatlapjait a tagintézményekben. Az adatlapok osztásával és a felvételi eljárással kapcsolatban néhány fontosabb információ az alábbiakban olvasható.

Egy-egy új nevelési év kezdetét (szeptember) megelőzően, minden év tavaszával kampányszerűen történik a jelentkezések lebonyolítása. A bölcsődei férőhelyek nagy része ekkor szabadul fel. Az előre láthatóan dec. 31-ig felszabaduló, a bölcsődevezető által biztosítva látott férőhelyekre - a távozó gyermekek szülője által aláírt nyilatkozat alapján - adható ki felvételi adatlap.

A gyermek felvételét az erre rendszeresített szülő által kitöltött bölcsődei felvételi kérelem lap benyújtásával lehet kérni. A felvételi adatlapon három bölcsődét szükséges megjelölni fontossági sorrendben, a 12 önkormányzati fenntartású tagintézmény közül. A választás nem körzetjegyzékhez kötött, szabadon lehet megjelölni bármely tagintézményt, mely épp a család lakhelye, vagy a szülő munkahelye közelében található.

A bölcsődei felvétel általános feltétele

A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek 20 hetes kortól annak a nevelési évnek a végéig, amelyben 3. életévét betölti; akinek szülei, nevelői valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást. A bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntes.

A gyermek/szülő/törvényes képviselő Debrecen Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területének vonatkozásában bejelentett állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel kell rendelkezzen, és ezt lakcímkártyával igazolnia is kell.

A felvételi kérelmek indokait és a speciális ellátás iránti igényt, minden esetben igazolni kell. A jelentkezési igényt papír alapon kell benyújtani, a szükséges igazolások teljeskörű csatolásával.

Csatolandó dokumentumok:

1.      Felvételi kérelem adatlapja:

Az bölcsődei jelentkezéshez bölcsődei felvételi kérelem kitöltése szükséges, melyet abból a tagintézményből lehet igényelni, ahová elsődlegesen szeretné a szülő a gyermekét beíratni. A kitöltött adatlapot, a szükséges igazolások csatolásával ugyan annak a tagintézmény vezetőjének kell leadni is.

2.      Munkáltatói igazolás:

A szülők igazolható munkahellyel, vagy alkalmazásukról legalább munkahelyi szándéknyilatkozattal kell, hogy rendelkezzenek; melyben a munkáltató, leendő munkáltató nyilatkozik arról: hogy a szülő alkalmazásban áll, vagy fog állni a bölcsődei felvétel kezdetére. A munkáltatói igazolást legkésőbb, a kért felvétel időpontja előtt két héttel  kell véglegesen becsatolni.

Amennyiben a felvételi eljárás kezdetekor a szülő még nem rendelkezik munkahellyel, úgy csak ideiglenes felvételi határozat születik, melyben kritériumként szerepel a tényleges felvételt megelőzően, a munkáltatói igazolás becsatolása.

3.      Gyermekorvos nyilatkozata a bölcsődébe kerülés támogatására:

A szülő a gyermek felvétele előtt konzultál a gyermek háziorvosával a bölcsődei felvételről, és az orvos igazolja, hogy:

o   a gyermek egészséges normál közösségben gondozható, nevelhető,

o   vagy   különleges ellátást igénylő - a korai fejlesztés meglévő, vagy jövőbeli igénye miatt -  és indokolt az integrált vagy speciális csoportban történő gondozás-nevelés,

o   esetleg diétás étkeztetésre van szüksége,

o   és az életkorhoz kötött kötelező védőoltásokat megkapta.

4.      Felvétel egyéb indokait alátámasztó és a speciális ellátás iránti igényre vonatkozó dokumentumok:

o    ha a felvételt speciális kérelem előzi meg (gyámhivatali, családgondozói ajánlás, hallgatói jogviszony igazolása)

o    ha a szülő élni kíván a felvételre kerülés törvény biztosította előnyeivel (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, nagy családos, egyedülálló)

o   ha a gyermek speciális ellátást igényel (Szakértői Bizottság javaslata, szakorvosi igazolás)

(A felvételi adatlap Tájékoztató rovatában részletesen felsorolásra kerülnek)
Vissza