Hírek"Mese és varázs egy dobozban" azaz a Pabírszínház bevezetése a bölcsődékbe címmel indult továbbképzés.

A műhelymunka megszervezésének szándéka hogy a bölcsődékben a közös mesélés, dramatizálás didaktikai eszközeként bevezessük a Papírszínházat. A Japánból származó itthon még kevéssé ismert Papírszínház hasonló élményt nyújt mint a diavetítés, de sok tekintetben különbözik is, így jobban adaptálható a bölcsődei környezetbe: a mesélő jól látható, nincs szükség elsötétítésre, nem igényel különösebb technikai előkészítést, és további kreatív felhasználási lehetőséget rejt magába.

A Papírszínház megítélésünk szerint komplex módon illeszthető a bölcsődei nevelés alapfeladatiba, így az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítésnek, valamint a megismerési folyamatok fejlődésének támogató folyamatába egyaránt. Segítheti az esztétikai fogékonyság kialakítását, az érzelmi- erkölcsi nevelést, elősegítheti a közösségépítést és az együttesség élményét.

A továbbképzés elmélet részeként törekszünk a személyes meserepertoár bővítésére: könyvajánló, könyvbemutató, irodalomjegyzék és mesegyűjtemények átadásával összekapcsolva.  A kisgyermeknevelők képesek legyenek a korosztály életkori sajátosságaihoz, igényeihez igazodva beépíteni nevelési eszköztárukba ezt a mesélési technikát, így érintjük a szabad játéktevékenység, a kisgyermek érdeklődésének és motiválásának eszközeinek, a tapasztalatszerzés bölcsődei lehetőségeinek kritériumait.

Az elméleti tudásbázis növelésén túl a műhelymunka fő hangsúlyosabb törekvése a kisgyermeknevelők kreativitásának, játszóképességének a fejlesztése lenne. Célunk a mesemondás improvizatív oldalának fejlesztése (képzelőerő, fantázia, ötletesség, eredetiség, humor), összekapcsolva az élményszerű mesemondás kritériumainak fejlesztésével  (hangulatteremtő képesség, beleélés képessége, mesei , nyelvi kifejezőkészség, metakommunikáció).

Elsődlegesen a műhelymunkára megvásárolt papírszínház eszközcsomagokkal minden résztvevő valóságosan sajátíthatja el a képkezelési technikát. Majd a papírszínházban rejlő lehetőségeket továbbgondolva a saját illusztráció készítésre ösztönöznénk a csoport tagjait. Az alkotófolyamatban a mese feldolgozási és ismeretszerzésen túl olyan képkészítési jártasságokra tud szert tenni, mely segíti a kisgyermeknevelő ilyen irányú kompetenciáit. Megmutatjuk az anyanyelvi nevelés a vizuális nevelés összehangolásának lehetőségét, segítjük a projektszemléletű gondolkodását.  Az ismeretek elsajátítása révén a résztvevők napi munkájukhoz reményeink szerint nem csak szakmai megújulást, de egyben lelki feltöltődést is kapnak a közös élmények, és a közös alkotás kapcsán.

 
Vissza