HírekMi szívesen zenélünk színesen

Furulyaoktatás több bölcsődében. A Károlyi Mihály utcai bölcsőde kisgyermeknevelői kollektívájának évek óta tartó sikeres furulyatanulási példájából merítve egyre többen kapcsolódnak be a hangszeres zenei tudás és képzés továbbadásába.

 Az ének és a zene mindig jelen volt az emberek életében. Gondoljunk csak az őskorról szerzett ismereteinkre. Régészeti leletek bizonyítják, hogy már az ősemberek is készítettek hangszereket, például csontból faragtak furulyát.

A gyermekek zenei nevelésének fontosságát, szükségességét és hasznosságát Kodály Zoltán fogalmazta meg. Az ő nevéhez fűződik az alábbi híres idézet: „Arra a kérdésre, hogy mikor kezdődjék a gyermek zenei nevelése, azt találtam felelni: kilenc hónappal a születése előtt. Első percen tréfára vették, de később igazat adtak. Az anya nem csak testét adja gyermekének, lelkét is magából építi fel.”   

E szép gondolatot folytatván szeretném megemlíteni, hogy a gyermekek lelki táplálásában, fejlődésében a családtagokon kívül fontos szerepünk van, nekünk bölcsődei kisgyermeknevelőknek is. Sokat tehetünk a kicsik zenei érdeklődésének felkeltésében. A mondókákkal, dalokkal örömet szerezhetünk, jókedvre deríthetünk. Emellett számos területen segíti a gyermekek fejlődését. A zene, ének fejleszti a ritmusérzéket, ezáltal kapcsolódik a mozgáshoz, segíti a harmonikus mozdulatok kialakulását. Hatást gyakorol a gyermekek érzelmi fejlődésükre, beszédfejlődésükre, s a képzeletük fejlődésében is részt vesz. A közösségi érzés, közösségi élmény megteremtésében is jelentős támaszunk lehet.

Kodály Zoltán a 40’- es  években így vélekedett: „…majd akkor lesz jó zenetanítás, ha előbb jó tanárokat nevelünk…” Természetesen a Bölcsődékben nem a gyermekek tanítása a feladatuk. Párhuzamot mégis vonhatunk. A nagy zenepedagógus azt üzeni számunkra, legyen meg az alapismeretünk, s legyünk felkészültek. Hiszen mindannyian tudjuk, a jó  szakember biztos tudással rendelkezik. Ahhoz, hogy naprakész legyen és a változó világgal lépést tartson, szüksége van a megújulásra, fejlődésre. A bölcsődei kisgyermeknevelők nem rég, épp ahhoz kaptak lehetőséget, motivációt, hogy zenei tudásukat kibővítsék, s megismerkedjenek egy közkedvelt hangszerrel. Az év elején a debreceni bölcsődék jó minőségű furulyákkal gazdagodtak. Ennek következtében az Angyalföld téri Bölcsődében egy kis csoport szerveződött, ahol mindazokat a kisgyermeknevelőket vártuk szeretettel, akik kedvet éreztek ahhoz, hogy megtanuljanak furulyázni, és ezzel az új ismerettel gazdagítsák a gyermekek zenei nevelését. Én vállaltam a furulya-tanoda megszervezését, s a foglalkozások vezetését, a furulyaoktatást. A feladat hozzám közel álló. Megterveztem, felépítettem a tananyagot az első alkalomra. Ezt tovább bővítettem és folyamatosan bővítem. A kollegáim már az első órán, számos kérdést tettek fel, a hangsorral, a fogásokkal, vagy a dalokkal kapcsolatban. Így a tananyagban helyt kapott a furulyatörténet mellett a skála hangok és szolmizációs hangok, majd a légző gyakorlatok stb.

Örömmel tapasztaltam meg, hogy az első alkalomra lelkesen jöttek a kisgyermeknevelő kollégáim. Volt,  aki önszorgalomból már előre foglalkozott a furulyázás rejtelmeivel. Így a kis csoport tagjai más-más szintről indultak. Büszke vagyok rájuk, hogy máris az első, vidám hangulatban telt foglalkozás végén már együtt fújtuk a Süss fel Napot. A célom megszerettetni e hangszert, s megtanítani az alapokat, hogy a bölcsődében énekelt dalokat még érdekesebbé, élvezetesebbé, szebbé tegyék a gyermekek számára a furulya segítségével. Célunk, hogy a kisgyermeknevelők zenei ismerete bővüljön, és a szerzett ismeretet, képességet, készséget a gyakorlatban is alkalmazni tudják. A legfőbb célunk: a gyermekek zenei nevelését, fejlesztését színesebbé, élményszerűbbé tenni a gyermekek és a kisgyermeknevelők együttes örömére. 

 

 

                                                         Bartha Napsugár –  kisgyermeknevelő

                                                          DMJV EBI Angyalföld téri Tagintézménye 
Vissza