Hírek„Debrecen bölcsődés gyermekiért”-díj 2016

A DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 2015-ben hozta létre a „Debrecen bölcsődés gyermekiért díj”-at, melynek átadására Debrecenben is a Bölcsődék Napján kerül sor.2015-ben a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézményében tartott megemlékezésen első ízben került átadásra ez a szakmai elismerés, melyet akkor 12 bölcsődei dolgozó számára ítélhettünk oda. 2016-ban szintén április 21-én vehették át kitüntetettjeink munkájuk elismeréséért intézményünk díját. A galériában megtekinthetők díjazottjaink.

 

Díjazottjaink idén kilenc olyan kollégánk volt, akik az Egyesített Bölcsődei Intézményben példaértékű munkát végeznek és kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárulnak a debreceni kisgyermekellátás színvonalának emeléséhez és megőrzéséhez.

Balogh Jánosné a Honvéd Utcai Tagintézmény varrónője.

Katika 28 éve dolgozik a bölcsődében.

Varrónői feladatát igényesen, magas színvonalon végzi. Sok bölcsődei dolgozó érezte, érzi jól magát a szépen és ízlésesen megvarrt ruhákban.

Munkájában gyors, ugyanakkor precíz, és amit kiad a kezéből, abban nincs hiba. Ügyel a legapróbb részletekre is. A varrodai feladatához tartozó dokumentációja pontos, átlátható.

A régi, jól bevált gyakorlati tevékenységét szívesen ötvözi új ötletekkel.

Kreativitását dicséri a csoportszobák, egyéb helyiségek díszítései, harmonikus színvilága.

Nem csak a varrónői feladatát látja el, hanem a bölcsődei kiszolgáló terület valamennyi részén megállja a helyét. Ő az, akitől bármit lehet kérni és azonnal teljesíti. Legyen az konyha, mosoda, dolgozói távollét esetén ugyanolyan igényesen végzi a rábízott feladatokat, mint saját szakterületén.

Munkájához tartozik még az eljárói feladatok ellátása, melyet megbízhatóan, diszkréten végez.

Katika személyiségével kivívta munkatársai megbecsülését, tiszteletét, aki mások problémái iránt empatikus, segítőkész. Kedves, halkszavával nyugalmat, békességet áraszt maga körül.

Katika méltó arra, hogy ezen a szép ünnepségen jutalomban részesüljön.

 

 

Böszörményi Zoltánné, mindenki Böszikéje, a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Károlyi Mihály Utcai Tagintézményének vezetője, aki intézményünknél 1980. óta dolgozik.

Pályáját szakképesítés nélküli gondozónőként kezdte, de a szakképesítés megszerzése után nagy hangsúlyt fektetett szakmai képzésére, ismereteinek bővítésére. Először szakgondozónői oklevelet, majd általános szociális munkás diplomát, végül szociális szakvizsgát szerzett. Szaktudását jelenleg is folyamatosan fejleszti, bővíti.

Gondozónőként korán megmutatkozott a gyermekek neveléséhez, gondozásához, a családok segítéséhez fűződő szakmai alázata, elhivatottsága.

Vezetői pályafutására is jellemző a bölcsőde, mint első nevelési intézményi iránti elkötelezettsége, nyitottsága, jó szervező-, kapcsolatteremtő- és kommunikációs képessége, őszinte emberi magatartása.

Munkájának hatékonysága rátermettségében, gyermekközpontúságában, magas szintű szakmai felkészültségében, munkatársai megbecsülésében, a közös cél és feladatvégzés szellemiségében rejlik.

Határozott, de elfogadó és nyitott az önálló kezdeményezésekre, melyek a kisgyermekellátás szakmai színvonalának, a munkatársi kapcsolatok jobbítását szolgálják.

Munkájában fáradhatatlan, több évtizedes szakmai tudását, hétéves vezetői tapasztalatát felhasználva kíséri figyelemmel a tagintézmény különböző igényeit, problémáit és mindig a jó megoldásra törekszik.

Szakmai hitvallásában a bölcsőde értékközvetítő és értékteremtő feladatát fontos szempontoknak tartja, melyre építi az egységes szakmai szemléletet.

Szakmai tapasztalata, emberséges, vidám alaptermészete, következetessége tiszteletet és elismerést váltott ki a családokban és a munkatársak körében egyaránt, mellyel hozzájárult a bölcsőde jó hírnevének kialakulásához.

2010. óta OKJ-s kisgyermekgondozó-nevelő tanfolyamon adja át a hallgatóknak több évtizedes elméleti és gyakorlati tudását. Azóta is nagy lelkesedéssel, elkötelezetten és szakmai igényességgel tanít.

Ezen a területen is sikeres, mert a visszajelzések alapján a hallgatók szívesen hallgatják előadásait, valamint többen közülük bölcsődékben helyezkedtek el.

A pályakezdő szakemberek olyan alapot kaptak, melyre sikeresen építhetik kisgyermeknevelői hivatásukat.

Kimagasló vezetői tevékenysége, emberséges magatartása alapján méltó az Egyesített Bölcsődei Intézménye jutalmára.

 

Elek Éva a Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény kisgyermeknevelője 1998. óta dolgozik az intézménynél, aki 2007-től látja el a megbízott tagintézményvezető-helyettesi feladatokat.

Hivatástudata, gyermekközpontú szemlélete, nevelői magatartása, emberi hozzáállása, igényessége, pontossága példaértékű.

Ismeretei a bölcsődei feladat egész munkaterületére kiterjednek, melyeket mindennapi tevékenységében hatékonyan hasznosít. Ezért rá valóban elmondható, hogy munkáját legjobb tudása szerint végzi.

Maximálisan részt vesz a különböző feladatok összehangolásában, mely a gyermekek optimális napközbeni ellátását, a jó munkahelyi légkör megteremtését szolgálja.

Kisgyermeknevelői gondolkodásmódjában a gyermek és a család áll a középpontokban és ez motiválja egész szakmai tevékenykedését.

Nagy hangsúlyt fektet szakmai ismereteinek gyarapítására, melyeket örömmel oszt meg munkatársaival.

Tapasztalatait személyes példamutatással is továbbadja a pályakezdő és több éve dolgozó szakemberek számára egyaránt. Bölcsődei munkásságában kiemelkedő szerepet tulajdonít a családokkal és munkatársakkal való jó kapcsolat kialakítására, a hatékony együttműködésre, mely a bölcsőde jó hírnevének megtartását is szolgája.

Csendes, elfogadó, megértő személyiségével feltétlen bizalmat élvez munkatársai körében.

Emberi és szakmai hitelessége, elkötelezettsége teszi őt alkalmassá, hogy jutalomban részesüljön.

 

 

Jeneiné Kiss Ágnes a Karácsony György Utcai Tagintézmény kisgyermeknevelője, 29 éve neveli-gondozza a rábízott gyermekeket.

Mindenki Ágikája nagy lelkesedéssel, teljes odaadással látja el feladatát. Szívében mindenkinek van egy hely, a gyermekeknek, a családoknak és a munkatársaknak egyaránt.

A szülők nyugodtak, mert tudják, Ági néninél jó kezekben van gyermekük, akár egészséges, akár sajátos nevelési igényű gyermekről van szó. Ő az, aki mindig hamarabb érkezik és mindig később megy el a bölcsődéből, mert neki még feladata van, amelynek megoldása nem tűr halasztást. A bölcsődei élet minden helyzetében jelen van, sokszor személyes jelenlétével, véleményével, néha közvetetten korábbi gondolataival, hitével, szellemiségével.

Sok esetben előre olvas a fejekben és befejezi a másik mondanivalóját, de nem lehet rá haragudni, mert egész lénye tele van jó szándékkal és segíteni akarással.

Empátiája, mellyel a gyermekek és felnőttek felé egyaránt közelít, határtalan, kimeríthetetlen. Számára nincsenek megoldatlan feladatok. Minden gyermek nyitott könyv számára, melyet a megismeréséhez, elfogadásához vezető útja során felhasznál. Munkatársaival is rendkívül segítőkész, elég egy szó és Ági intézi.

Munkája, elhivatottsága példaértékű és ennyi év után sem csökken lendülete, kitartása. Mindezek teszik őt alkalmassá a jutalom odaítélésére.

 

dr. Jeneiné Salánki Andrea a Margit Téri Tagintézmény kisgyermeknevelője, aki 1994. augusztusában kezdte meg akkor még gondozónői pályafutását, a 20. számú Angyalföld téri bölcsődében.

Az azóta eltelt időszakban Andi a szakmai képzését, ismereteinek bővítését fontosnak tartotta. Először szakgondozói oklevelet szerzett, majd elvégezte a csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szakot, mellyel diplomás szakdolgozó lett.

Munkáját – kezdetektől – hivatásnak tekinti, amelyet szakmai alázattal, tisztességgel és becsületesen lát el.

2012-től a Margit Téti Tagintézményben dolgozik. Először egy új gondozási egység csoportvezető kisgyermeknevelőjeként segítette – a jó gyermekellátás mellett – pályakezdő munkatársait beilleszkedésükben, a szakma, a gyermekek igényeit figyelembe vevő elvárások, gyakorlatok elsajátításában.

Napjainkban a bölcsőde játszócsoportjának háziasszonya. Ebben a „más” feladatban is kiválóan megállja a helyét, melyet a feladat iránti elkötelezettsége, a gyermekek szeretete, a családok minél nagyobb elégedettsége motivál.

Szervezőképessége magas szintű, a változatos programkínálattal az új szolgáltatásnak jó hírnevet szerzett a családok körében.

A játszócsoport működésének hatékonyságát a rendszeresen magas megjelenési szám tükrözi. Mindezek hátterében a háziasszony igényessége, kreativitása, adekvát tanácsai, a szép és gazdag tárgyi környezet, a színes programok állnak. Andi az önképzésére is folyamatosan nagy hangsúlyt fektet és tudását, tapasztalatait szívesen megosztja munkatársaival.

Értékes szakmai tevékenysége, elkötelezettsége alapján méltó az Egyesített Bölcsődei Intézmény jutalmára.

 

Miklósváry Andrásné, Kati 33 éve dolgozik az Egyesített Bölcsődei Intézményénél, aki 1999 óta a Varga Utcai Tagintézmény kisgyermeknevelője.

Kati a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását hivatásként éli meg és gyakorolja.

Napjainkban is fiatalos, energikus lendülettel neveli és gondozza a rábízott gyermekeket.

A családokkal való kapcsolata a bizalomra épül és kiemelt szempontot tulajdonít a kölcsönös együttműködés, a partneri viszony kialakításának.

Pályafutása során mindig nyitottan fordult a családok felé és tiszteletben tartotta a családi nevelés elsődlegességét, a közös nevelés-gondozás felelősségét. A jó kapcsolat talaján, megalapozott szakmai tudásra épülő tanácsait a szülők rendszeresen kikérik, elfogadják és alkalmazzák gyermekük nevelésében, gondozásában.

Szakmai tudásának mélyítése, bővítése – igényességéből fakadóan – mindig fontos volt számára, élt a továbbképzés, önképzés nyújtotta lehetőségekkel.

Ismereteit a minél magasabb színvonalú gyermekellátásban kamatoztatta, melyeket szívesen megosztott munkatársaival is.

Kati nyílt, szókimondó ember, aki véleményét mindig felvállalja szűkebb és tágabb környezetében egyaránt.

A bölcsődével kapcsolatos szakmai, munkahelyi, munkatársi kérdésekben rendszeresen hallatja hangját.

A pozitívumok megerősítése mellett kritikái előre mutatóak, melyek a jobb gyermekellátást, munkahelyi kapcsolatok kialakítását, megerősítését szolgálják.

A látszólag határozottabb magatartása, megnyilvánulása érző szívet takar, amikor a gyermekkel kerül közvetlen kapcsolatba. Ilyenkor ellágyul, örül együttlétüknek, fejlődésük segítésének és egy-egy nehezebb helyzetben mindig a jó megoldásra törekszik.

Több évtizedes szakmai tevékenységének, elhivatottságának méltó elismerése a Bölcsődék Napján történő jutalmazása.

 

Rácz Béláné a Görgey Utcai Tagintézmény kisgyermeknevelője. Marika 35 éve gyakorolja kisgyermeknevelői hivatását.

A bölcsődés gyermekek ellátása mellett három saját gyermeket is felnevelt. A közelmúltban pedig első unokája születésével immár nagymamaként is hasznosíthatja sok éves kisgyermeknevelőként szerzett tapasztalatait.

Marika fáradhatatlan teherbírású, szorgalmas, maximalista szakember. Mindig mosoly ragyogja be az arcát, egész lényéből kedvesség, megértés sugárzik, melyet a családok és a munkatársak nagyon szeretnek.

Az ő számára kihívást jelent a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, gondozása és fejlődésük terén őszintén örül minden apró lépésnek.

Kisgyermeknevelői megnyilvánulásaiból, szavaiból mindig kicseng a szeretet, az empátia és minden megmozdulása segítő jellegű.

Hivatásának gyakorlásában folyamatosan szem előtt tartja a gyermekek egyéni sajátosságait, igényeit, számára természetes a másság elfogadása.

A mindennapokban kiválóan látja át a váratlan helyzeteket és problémamegoldó képessége segíti át a felmerülő nehézségeken.

Az eltelt évek alatt mindig fontosnak tartotta, hogy jó kapcsolatot ápoljon a családokkal. Tanácsaira, javaslataira minden őt ismerő szülő számít. Gyermekneveléssel kapcsolatos tudása, empatikus továbbadása útmutatóként szolgál.

A csoport életét gyakran színesíti egy-egy különleges ötlettel, mely új élményt ad a hétköznapoknak, gazdagítja az ünnepek hangulatát.

Érdeklődése, igényessége az önképzés folytonosságát teremti meg. Szabadidejében szívesen olvas szakirodalmat, a házi továbbképzéseken a gyermekeket érintő témákban előadásokat tart.

Lelkesedése lendületet ad a kolléganőinek, tapasztalati példaértékűek e szép hivatást elsajátító gyakornokoknak, főiskolai hallgatóknak.

Munkatársai tisztelik és szeretik, elfogadó viselkedésével tudják, hogy rá mindig lehet számítani.

Egész munkásságának értékes gyümölcse ez az elismerés, mely méltó helyre kerül.

 

Szilágyi Róza az Angyalföld Téri Tagintézmény kisgyermeknevelője, megbízott tagintézményvezető-helyettese, 1978. óta dolgozik az intézménynél.

Munkáját szakképzett gondozónőként kezdte és mellette hosszú éveken át csoportvezetői feladatokat is ellátott. Az Angyalföld Téri Tagintézményben 2010. óta dolgozik. Szakmai hitvallását a gyermekek feltétel nélküli elfogadása, tisztelete és szeretete jellemzi.

Meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait jól ismerve és igazodva a pillanatnyi fizikai és pszichés állapotukhoz nevelte, gondozta a rábízott gyermekeket.

Pontosan tudja, hogy a gyermek és a család elválaszthatatlan egységet képez. Ezért nem csak a gyermekek felé fordul teljes elfogadással, hanem a családok felé is. Hiteles, jól felkészült szakemberként kivívta a szülők elismerését, bizalmát.

Ezek a tulajdonságok tették őt alkalmassá a csoportvezetői feladatok elvégzésére is.

A rábízott munkatársi csoportot az aktuális és irányt mutató szakmai elvek mentén vezette, irányította. Hat éve látja el a megbízott tagintézményvezető-helyettesi feladatokat. Ezen a területen is hiteles, felkészült szakemberként áll helyt, aki átlátja a bölcsőde minden munkaterületre kiterjedő működését.

Vezetője mellett megbízható támaszként van jelen, akire építeni lehet és akiben bízni lehet.

Rozika törekszik a jó szakmai és munkahelyi légkör alakítására, formálására. Munkatársai bizalommal fordulnak hozzá, de arra törekszik, hogy a kérdésekre, kérésekre vezetőjével teljes mértékben megegyező reagálást nyújtson.

Kollégái, vezetője részéről elismerés, szeretet veszi körül, mely köszönhető derűs, nyitott személyiségének, őszinte emberszeretetének. Ugyanez tapasztalható a családok részéről is, akik folyamatos visszajelzésekkel adnak hangot elégedettségüknek.

Rozika az új feladatok terén is megbízható, kiváló munkatárs, aki nem riad meg a kihívásoktól, hanem arra rugalmasan reagálva keresi a megoldást.

A hivatáson túlmenően, az emberi kapcsolatok terén is nyitott, őszinte személyiség, aki munkatársai körében megbecsülésének, elismerésének örvend.

Szakmai elhivatottsága, emberséges magatartása alapján méltó arra, hogy jutalomban részesüljön.

 

 

Tóth Kálmánné, az Ősz Utcai Tagintézmény kisgyermeknevelője 1984. óta dolgozik az intézménynél. Éva 32 éve fiatalos lendülettel, elhivatottsággal, szakmai alázattal neveli, gondozza a rábízott gyermekeket.

Szakmai hitvallásában fontos szerepet tulajdonít a családokkal való jó kapcsolat megteremtésére. Ezért folyamatosan nagy gondot fordít a bizalomra, egymás tiszteletére épülő, a boldog kisgyermekkort megalapozó, együttműködő, partneri kapcsolat kialakítására. Szakmai tapasztalata gazdag, sokszínű, de nyitott az új, a gyermekellátást jobbító módszerekre is, melyeket beépít mindennapi tevékenységébe.

Ismereteit, tapasztalatait szívesen megosztja pályakezdő munkatársaival. Így több évtizedes pályája során sok kisgyermeknevelő tanítója, példaképe lehetett. Feladatait napjainkban is megelégedéssel, hivatásában teljesen kiteljesedve látja el.

A bölcsőde mindennapjaiban aktívan részt vesz. Ötleteivel, kreatív tevékenységével színesíti a tagintézmény életét. Nyugodt, pozitív, vidám személyiségével, a szűkebb és tágabb környezetében egyaránt harmóniát teremt.

Sokéves tapasztalata, emberséges, segítő magatartása tiszteletet és elismerést váltott ki munkatársai körében, akik egyöntetűen alkalmasnak találják őt a jutalomra.

 

 
Vissza