Felvételre jelentkezés

 

Felvételre jelentkezés

 

Bölcsődei ellátásban azok a 3 éven aluli, Debrecen közigazgatási területén élő kisgyermekek részesülhetnek, akiknek szülei munkavégzés, tanulmányok vagy egyéb ok miatt napközbeni gondozásukat nem tudják biztosítani, illetve szociális vagy egyéb indok alapján bölcsődei gondozásuk-nevelésük szükséges.

 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény kiemeli, az olyan kisgyermekek szociális vagy egyéb ok miatti felvételi lehetőségét, akiknek egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés. Előnyt élvez az a gyermek, akire nézve a  jegyző, a Gyvt. 68.§. (3) bekezdése alapján, védelembe vételt rendelt el és kötelezte a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását.

Bölcsődei ellátást a szülő, gondviselő, törvényes képviselő mellett kérheti még a szülő hozzájárulásával:

-         körzeti védőnő,

-         a házi gyermekorvos, vagy házi orvos,

-         szociális illetve családgondozó,

-         gyermekjóléti szolgálat,

-         gyámhatóság.

A bölcsődei felvételnél előnyt élvez különösen az a kisgyermek,

-         akit egyedülálló (élettárssal nem rendelkező hajadon, nőtlen, elvált vagy özvegy családi állapotú) szülője nevel,

-         akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a három főt meghaladja,

-         aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,

-         aki családgondozásban részesül, és fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége

A gyermekek felvétele egész évben folyamatos. Jellemző az őszi, szeptemberi időpontra a dömpingszerű jelentkezés, így a férőhelyek 80-90 %-a, ebben az időszakban betöltésre kerül. Az érdeklődő szülők a tagintézményekben személyes találkozás alkalmával részletes tájékoztatást kapnak a bölcsőde vezetőjétől a felvételt érintő kérdésekről. Fontos tudni, hogy az eljárás megindításához bölcsődei felvételt kérő adatlap kitöltése szükséges, melyet a bölcsőde vezetője ad át a szülőnek.

A felvételhez szükséges:

-         Munkáltatói igazolás a szülők munkavégzéséről

-         Orvosi igazolás - a házi gyermekorvos igazolását ad arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható, egészséges csoportban ellátható

-         Sajátos nevelési igényű gyermekek felvételéhez a fogyatékosság típusának megfelelő Szakértői Bizottság véleménye  

Csatolandó okmányok speciális esetekben:

-         tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás,

-         az illetékes munkaügyi központ igazolása a munkaerő-piaci képzésen való részvétel idejéről,

-         a szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolás,

-         egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolása az emelt családi pótlék folyósításáról,

-         a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat,

-         a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolása az emelt családi pótlék folyósításáról


Vissza