Házirend


Házirend

 

A bölcsőde naponta reggel 6 órától 7.45-ig, illetve 8.30 óra után fogadja az érkező gyermekeket.(7.45 és 8.30 között a kisgyermeknevelő – csoportban már bent lévő gyermekekkel való – elfoglaltsága miatt nem áll módunkban fogadni a gyermekeket)A gyermekek hazavitelére délután 18.00-ig van lehetőség.

 

A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el.14 éven aluli gyermek e feladattal nem bízható meg.

 

A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. Kérjük, hogy csak a szükséges dolgokat tárolják a szekrényben, mert a bölcsődében hagyott, illetve a gyermek személyes tárgyaiért (ékszer, játék, stb.) felelősséget vállalni nem tudunk.

 

A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas (37,5co és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a bölcsődét értesíteni kell.

 

A bölcsődeorvos javaslatait: betegség esetén a bölcsődébe járás szüneteltetéséről és vizsgálatokra vonatkozóan kérjük betartani. A gyermek gyógyszer- és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a bölcsődét, a kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni.

 

Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a kisgyermeknevelő értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjon a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.

 

Ha a szülő gyermekét betegség vagy más ok miatt nem viszi bölcsődébe, a távolmaradás okát 8.30-ig (étkezésrendelés miatt) közölje a bölcsődevezetővel. Bölcsődéből való betegség okozta hiányzás után orvosi igazolást kérünk arról, hogy a gyermek egészséges, közösségbe mehet.

 

A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel történő beszoktatáson túl a kisgyermeknevelő – szülő napi találkozásaira, az üzenő füzeten keresztül történő információcserére, szülői értekezletekre, csoportbeszélgetésekre. Előzetes megbeszélés alapján módot adunk a családoknak a bölcsőde életébe való betekintésre is.

 

Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi állapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak.

 

A térítési díjat az előre jelzett napon pontosan fizessék be, mert ellenkező esetben bölcsődei ellátást nem áll módunkban biztosítani. Bármilyen gondjuk esetén keressék a bölcsőde vezetőjét, aki felvilágosítással és segítőkészséggel áll szíves rendelkezésükre.

 

Bölcsődei férőhelyet, csak a gyermek – orvos által igazolt – betegsége esetén, maximum 2 hónap időtartamra áll módunkban fenntartani.

 

A bölcsődében Érdekképviseleti Fórum működik. Az Érdekképviseleti Fórumnál panasszal élhetnek a gyermek szülője vagy törvényes képviselője, valamint a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek. Az Érdekképviseleti Fórum elérhetőségéről felvilágosítással szolgálunk a hirdetőtáblán.

 

A gyermekek érdekében kérjük a házirend betartását!


Vissza