Bölcsődében dolgozó szakemberek a gyermekekért

A bölcsődevezető szervezi és irányítja a bölcsőde életét.

Szakképzett kisgyermeknevelők gondozzák és nevelik a gyermekeket, segítik értelmi és érzelmi fejlődésüket, gondoskodnak testi épségük megóvásáról, szükségleteik kielégítéséről. A „saját kisgyermeknevelő”- rendszer a személyi állandóság elvén nyugszik, miszerint a csoport gyermekeit a két kisgyermeknevelő megosztja egymással.

 

 

 E rendszernek köszönhetően több figyelem jut minden gyermekre, s jobban számon lehet tartani a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait. A „saját kisgyermeknevelő” szokatja be a gyermeket a bölcsődébe, a nevelés-gondozás mellett õ kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését, tartja számon az újabb fejlődési állomásokat, és elsődlegesen ő tartja a kapcsolatot a családdal.

A gyógypedagógus a sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztését, fejlesztő felkészítését végzi, egyéni fejlesztési terv alapján.

A gyermekpszichológus segíti a kisgyermeknevelők nevelő, családsegítő munkáját, figyelemmel kíséri a gyermekek fejlődését. Igény szerint életvezetési, nevelési tanácsot ad a hozzá forduló szülőknek problémáik megoldásában.

A bölcsőde orvosa figyelemmel kíséri a gyermekek testi, szellemi fejlődését, a feltárt egészségügyi problémákat megbeszéli a bölcsődevezetővel, kisgyermeknevelőkkel, szülőkkel, szükség esetén szakorvoshoz irányítja a gyermekeket. Tanácsaival segíti a betegségek megelőzését.

 

A dietetikus gondoskodik arról, hogy a bölcsődébe járó gyermekek életkoruknak, élettani igényeiknek megfelelő energiát és tápanyagot tartalmazó ételféleségeket kapjanak, a speciális étrendet igénylő gyermekek egyéni diétás étkezésben részesüljenek.


Vissza