Alapítványok a bölcsődében


A játékhoz megfelelő helyre és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását segítő anyagokra, játékszerekre van szükség. Az alapítvány adta lehetőségek miatt is fokozatosan cserélődnek és gazdagodnak a tagintézmények játékkészletei.  Környezetünk esztétikája, rendezettsége  pedig, elősegíti a gyermekek érzelmi gazdagodását.  A szülők, bölcsődei dolgozók és más civil szervezetek önkéntesen támogathatják a bölcsődéket befizetéseikkel, személyi jövedelemadójuk 1%-nak a felajánlásával.

 

Intézményünknél négy alapítvány működik:


„Debrecen bölcsődés gyermekeiért” Alapítvány

Célja: A bölcsődék tárgyi feltételeinek, játékkészletének bővítése, a speciális gondozási-nevelési feltételek megteremtése, a szakemberek tapasztalatcseréjének, továbbképzésének segítése, prevenciós, rehabilitációs feladatok ellátása.

adószám:18543322-1-09

bankszámlaszám: MKB Bank Zrt. 10300002-46700726-00003285

 

Segítő kezek a fogyatékos gyermekekért Alapítvány

Célja: Segítséget nyújt a bölcsődés és óvodás korú gyermekek intézményes ellátásához, speciális pedagógiai megsegítéséhez. Javítja a fogyatékos bölcsődés és óvodás korú gyermekeket nevelő-gondozó integrált, illetve szegregált csoportok tárgyi feltételeit.

adószám:18548949-1-09

bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11738008-20821746

 

Honvéd Utcai Bölcsőde Gyermekeiért Alapítvány

Célja: A bölcsőde tárgyi feltételeinek, játékellátásának bővítése, a nevelői munka minőségének fejlesztése, továbbá a rászoruló családok támogatása, külső szakemberek közreműködésének finanszírozása.

adószám:18568837-1-09

bankszámlaszám : OTP Bank Nyrt 11738008-20821296

 

Csibészke és Mimóza Alapítvány (Károlyi Mihály Utcai Bölcsőde)

Célja: A bölcsődébe járó gyermekek ellátásának javítása a tárgyi feltételek, játékkészlet bővítésével, a család és bölcsőde kapcsolatának elmélyítése, szakemberek képzésének segítése, kapcsolat ápolása más hasonló alapítványokkal.

adószám:18992111-1-09

bankszámlaszám: Hajdú Takarékszövetkezet 60600084-10060902

 


Vissza