Bölcsődei nevelés - gondozás

 

Bölcsődei nevelés - gondozás

 

A bölcsődei élet során a gondozás - nevelés egysége érvényesül, hiszen minden gondozási helyzetben nevelés, ismeretátadás is történik.

 

A gondozási műveletek nyugodt, kellemes környezetben, a gyermekek együttműködésével, önálló próbálkozásainak figyelembevételével történnek.

 

 

Példamutatással, kéréssel, dicsérettel törekszünk a gyermekek helyes szokásainak, pl. kézmosás, fogmosás, zsebkendő-, szalvétahasználat stb. kialakítására.

 

A gyermekkor legfontosabb tevékenysége a játék. A nevelés, a szellemi fejlődés legtermészetesebb formája.

 

 

A kisgyermeknevelők megteremtik a nyugodt, derűs, örömet okozó játék feltételeit, hogy a gyermek biztonságban érezze magát, felszabadultan tudjon tevékenykedni.Lehetőséget teremtenek az alkotó játékra pl.: rajzolás, festés, gyurmázás, tépés, ragasztás stb., melyek a finommozgások fejlesztésére szolgálnak. A korcsoportnak megfelelő játékeszközök kínálata, a választási lehetőség, az elegendő hely és idő biztosítása segíti kreativitásuk, mozgásuk fejlődését.

 

Elmélyülten lehet tevékenykedni egyedül vagy társakkal a barkács-, főző-, fodrászsarokban, de a pihenősarok a „fárasztó munka” utáni pihenéshez, könyvnézegetéshez is helyet biztosít.

 

 

Mindennapjainkban állandóan jelen vannak a mondókák, énekek, melyek fejlesztik ritmusérzéküket, felkeltik érdeklődésüket. A közös képeskönyv nézegetés, beszélgetés segíti a gyermekek gondolkodásának, szókincsének, beszédértésének fejlődését, sok ismeretet nyújtva.

 

 

A mese a gyermek értelmi-érzelmi és erkölcsi fejlődésének  és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. Minden nap mesélünk valamilyen formában, napközben a szabad játékba ágyazottan, vagy délben, elalvás előtt hallgatják a gyermekek kedvenc meséiket.

 

 

 

A mozgás alapvető formái a csecsemő és kisgyermekkorban alakulnak ki. Természetes mozgásformák – gurulás, kúszás, mászás, járás, futás, ugrás, csúszás, egyensúlyozás, dobás –  begyakorlást segítőjátékok kitöltik az egész napjukat.

 

 

 

Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek mozgásfejlődésének biztosítására. Az évszaknak megfelelően, jól felszerelt játszószobákban vagy a biztonságosan kialakított kertben játszanak a gyermekek.

 

 

Fontos, hogy minél több időt tartózkodjanak a szabadlevegőn egészségük megőrzése érdekében, élvezzék a mozgás örömét, ismerkedjenek a természetes környezettel.


Vissza