Bölcsődei napirend

Napirend

 

A napirend áttekintő rendszerként működik a közösség életében, korcsoportonként és évszakonként változik, igazodik a bölcsőde nyitvatartási idejéhez, alkalmazkodik a gyermekek egyéni igényeihez, lehetőség szerint a gyermekek otthoni életritmusához is.

A folyamatos, rugalmas napirend elegendő időt biztosít a gondozási műveletekre, szabadlevegőn tartózkodásra, lehetővé teszi az egyéni bánásmód, a gyermeki aktivitás érvényesülését, a nyugodt, elfogadó hangulat, a biztonságérzet kialakulását.

A bölcsődei nevelés alapelve, hogy minél több időt, alkalmat és lehetőséget biztosítsunk a gyermekeknek az elmélyült játékra. A játék a társkapcsolatok alakulásának és az érzelmi élet gazdagodásának  fontos színtere.


Vissza