A család és a bölcsőde kapcsolata

A család - bölcsőde kapcsolat

 

A gyermekek harmonikus fejlődése érdekében fontos, hogy a család és a bölcsőde együttműködjön, megismerjék, összehangolják nevelési elveiket. A szülők és a kisgyermeknevelők a naponkénti találkozások alkalmával kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermekekkel történt eseményekről. Közösen vezetik az üzenő füzetet, írásban is beszámolnak a gyermek fejlődéséről, életének apró, de fontos eseményeiről.

 

 

Az átadó helyiségben hirdető táblán kapnak tájékoztatást a szülők a csoportban zajló eseményekről. Ide kerülnek a gyermekek alkotásai, illetve fényképek, köszöntők (névnapi, születésnapi), itt olvasható a térítési díj befizetésének pontos dátuma, fogadóórák időpontjai, fontosabb címek, telefonszámok, amelyek megkönnyítik a szülők ügyintézését, tájékozódását.

A rendszeresen megszervezésre kerülő szülői értekezletek is a kapcsolattartást, tájékoztatást szolgálják. A bölcsődevezető által szervezett szülői értekezleteken a bölcsődébe járó gyermekek szüleinek nagy csoportja vagy minden szülő részt vesz. Célja a bölcsődei élet megismertetése, (pl. új szülőknek tartandó tájékoztatás) egy általános probléma megbeszélése, aktuális információk átadása.

Csoport szülői értekezletek: kiscsoportos megbeszélések a kisgyermeknevelők és a család között. Célja információ-átadás a csoport életéről és a gyermekek nevelésével, gondozásával, fejlődésével kapcsolatos tapasztalatok megosztása.

A fogadóóra az egyéni beszélgetés lehetőségét biztosítja a szülő és a kisgyermeknevelő között.

A bölcsődei ellátás minőségének vizsgálatát, szakmai munkánk értékelését segítik az elégedettségi kérdőívek. A gyermekek bölcsődei életének zárásakor kérjük a szülők véleményét az ellátás színvonaláról.

A bölcsődében megszervezésre kerülő ünnepek megszínesítik a gyermekek hétköznapjait. Mindig nagy élményt, örömteli várakozást jelent az ünnepi készülődés.

 Minden évben izgatottan várják a Télapót, aki csodás dolgokat rejt a puttonyában, de a húsvéti nyuszit is, aki színes tojásokat rejt el a fűben. A vidám névnapi, születésnapi köszöntések során érzik saját fontosságukat és kialakul a társak iránti figyelmesség is.

A család-bölcsőde kapcsolatát gazdagítják a közös rendezvények, ünnepek.

Az adventi készülődés során, a farsangon, a gyermeknapi kerti ünnepségen részt vehet az egész család. Együtt örülhetnek, játszhatnak, megoszthatják élményeiket, és betekinthetnek a bölcsődei életbe. Ezekről a rendezvényekről még napok, hetek múltán is vidáman emlékeznek szülők és gyermekek egyaránt.


Vissza